Famille BORNE

ANNE BORNE
15/01/1718, Aubigny sur Badin (52)
28/01/1791, Aubigny sur Badin (52)
ANNE BORNE
XX/XX/1746?XX/XX/XXXX
CLAIRE BORNE
19/01/1745, Vaux sous Aubigny (52)
XX/XX/XXXX
CLAUDE BORNE
XX/XX/1647?, Aubigny sur Badin (52)
XX/XX/XXXX
CLAUDE BORNE
XX/XX/1722?XX/XX/XXXX
CLAUDE BORNE
XX/XX/1648?12/09/1708, Aubigny sur Badin (52)
ELISABETH BORNE
XX/XX/1650?24/05/1684, Aubigny sur Badin (52)
ELISABETH BORNE
XX/XX/1719?XX/XX/1788-
ETIENNETTE BORNE
XX/XX/1658?13/07/1700, Aubigny sur Badin (52)
FRANCOIS BORNE
XX/XX/1715?09/11/1785, Vaux sous Aubigny (52)
FRANCOIS BORNE
24/02/1680, Aubigny sur Badin (52)
XX/XX/XXXX
FRANCOIS BORNE
28/10/1693, Aubigny sur Badin (52)
XX/XX/XXXX
FRANCOIS BORNE
XX/XX/XXXXXX/XX/XXXX
JACQUES BORNE
XX/XX/1701?XX/XX/XXXX
JEAN BORNE (L?AN)
XX/XX/XXXXXX/XX/XXXX
JEAN BORNE
xx/xx/xxxxxx/xx/xxxx
JEANNE BORNE
XX/XX/1650?, Aubigny sur Badin (52)
XX/XX/XXXX
MARGUERITE BORNE
XX/XX/1680?XX/XX/XXXX
MARGUERITE BORNE
XX/XX/1732?XX/XX/XXXX
MARIE BORNE
04/10/1683, Vaux sous Aubigny (52)
XX/XX/XXXX
MARIE BORNE
XX/XX/1661+09/05/1712, Vaux sous Aubigny (52)
MARIE BORNE
XX/XX/1691?XX/XX/XXXX
NICOLAS BORNE (L?ANCIEN)
XX/XX/XXXXXX/XX/XXXX
NICOLAS BORNE (LE JEUNE)
23/02/1659, Aubigny sur Badin (52)
XX/XX/XXXX
NICOLAS BORNE
XX/XX/XXXXXX/XX/XXXX
NICOLE BORNE
XX/XX/XXXXXX/XX/XXXX
NICOLE BORNE
31/07/1740, Aubigny sur Badin (52)
05/05/1812, Aubigny sur Badin (52)
PIERRE BORNE
XX/XX/1709?XX/XX/XXXX
PIERRE BORNE
29/10/1659, Vaux sous Aubigny (52)
XX/XX/XXXX
PIERRE BORNE
XX/XX/1712?XX/XX/XXXX
REINE BORNE
XX/XX/1661?XX/XX/XXXX
SIMON BORNE
XX/XX/XXXXXX/XX/1670-
SIMON BORNE
XX/XX/1715?XX/XX/XXXX
SIMONE BORNE (Simonette)
XX/XX/1653?18/10/1708, Aubigny sur Badin (52)
THOMAS BORNE
05/02/1689, Aubigny sur Badin (52)
05/07/1744, Aubigny sur Badin (52)
THOMAS BORNE
XX/XX/XXXXXX/03/1682, Aubigny sur Badin (52)
XXX BORNE
xx/xx/xxxxxx/xx/xxxx


Retour